Medical Expo  שמחה להודיע על הכנס הישראלי ל- MARKET ACCESS 2017.
הכנס יתקיים ב-5 בפברואר 2017 במלון דניאל הרצליה בין השעות 08:30-14:30.
 

במהלך הכנס נדון בהיבטים שונים הנוגעים לשיווק תרופות וציוד רפואי בישראל: העדכון השנתי של סל התרופות, הסכמי ריסק שרינג, שת"פ בין חברות התרופות ובין חברות התרופות וגופים אחרים, ביטוחי בריאות פרטיים ועוד.

הכנס מיועד לבכירים ממשרד הבריאות, קופות החולים, בתי חולים, מנהלי חברות, אנשי שיווק, מנהלי מוצרים, מנהלי ניסויים קליניים, תועמלנים רפואיים וכל העוסקים בתחום התרופות בשלב שלאחר סיום הפיתוח .

בין הנושאים אשר יוצגו בכנס:

  • סל 2017 - סקירה
  • תמורות ומגמות בסל התרופות  
  • היבטים בעבודת הוועדה המייעצת לאישור תרופות - סקירה ומגמות      
  • השפעת השימוש ב-BIG DATA על עתיד תעשיית הפארמה                  
  • מגמות בהסכמי ריסק שרינג וגידור                    
  • כיסוי תרופות מחוץ לסל בביטוחי בריאות פרטיים           
  • פאנל בהשתתפות מרצי הכנס

           

נשמח לראותכם.