MEDICAL Expo  שמחה להודיע על הכנס הישראלי ל-2018 MARKET ACCESS
הכנס יתקיים ב-26 בפברואר במלון דן אכדיה הרצליה.
.

במהלך הכנס נדון בהיבטים שונים הנוגעים לשיווק תרופות וציוד רפואי בישראל: העדכון השנתי של סל התרופות, הסכמי ריסק שרינג, שת"פ בין חברות התרופות ובין חברות התרופות וגופים אחרים, ביטוחי בריאות פרטיים ועוד.

הכנס מיועד לבכירים ממשרד הבריאות, קופות החולים, בתי חולים, מנהלי חברות, אנשי שיווק, מנהלי מוצרים, מנהלי ניסויים קליניים, תועמלנים רפואיים וכל העוסקים בתחום התרופות בשלב שלאחר סיום הפיתוח 

בין הנושאים אשר יוצגו בכנס:

  • החדשנות הטכנולוגית ברפואה- השלכות על בריאות ציבורית
  • סל התרופות 2018
  • סקירה על הסכמי גידור
  • רפואת לב איכותית בישראל - ממידע מדעי לתועלת מעשית
  • סקירה על פעילות האיגוד האונקולוגי, אופן ההכנה ושיקולים בדירוג התרופות לוועדת הסל
  • כיוונים עתידיים בתחום של הפצת תרופות


מצפים לראותכם