MEDCAL Expo  שמחה להודיע על הכנס השנתי ה- 2 לרשלנות רפואית.
הכנס יתקיים ב-27 בפברואר 2017 במלון דן ת"א בין השעות 08:30-15:00.

העיסוק ברשלנות רפואית כרוך בסוגיות מוסריות, אתיות ומעשיות בשל היותו מורכב, רגיש ופעמים רבות לא חד משמעי.

רשלנות רפואית מוגדרת כמצב של אספקת שירותים רפואיים ללא הקפדה על רמת זהירות סבירה ותוך גרימת נזק למטופל, גם בהיעדר כוונה לפגוע - ובאה לידי ביטוי בהתרשלות בטיפול הרפואי, טיפול בהיעדר הסכמה מדעת ופגיעה באוטונומיה של המטופל.

 בכנס זה נדון בסוגיות מרכזיות הנוגעות לתחום הרשלנות הרפואית, ביניהן:

  • תביעות הרשלנות הרפואית: תמונת מצב            
  • שיטת אחריות ללא אשם בעולם: היכן וכיצד היא מיושמת
  • Malpractice (no fault) Compensation System
  • גילוי נאות למטופלים והצעת פיצוי מוקדם
  • הסכמה מדעת לטיפולים רפואיים: האם אנו מקדמים תקשורת עם מטופלים או רק מחתימים אותם  לדעת?
  • האם ניתן מענה ליישוב סכסוכים עם מטופלים?
  • רפורמה בשיטת הרשלנות הרפואית: למי היא טובה 

 

נשמח לראותכם.

יו"ר הכנס: 

עו"ד טליה חלמיש-שני, קבוצת מדנס