MEDICAL Expo שמחה להודיע על הכנס השנתי לחוות דעת רפואית.
הכנס יתקיים ב-27 ביוני במלון דן אכדיה הרצליה בין השעות 08:30-15:00.

לכל תביעה העוסקת בנזקי גוף יש לצרף חוות דעת רפואית.

חוות הדעת הרפואית מצורפת לתביעה העוסקת בנזקי גוף, נכתבת על ידי רופא מומחה בתחום הרלוונטי וקובעת שאכן נגרם נזק לתובע, ומהו היקפו. על כן, חשוב מאד לבחור במומחה המתאים לכתיבת חוות הדעת ולמתן עדות רפואית בבית המשפט.

מטרת כנס זה היא לדון בהיבטים שונים הקשורים לחוות הדעת הרפואית: אופן כתיבתה, משקלה בעיני המגשר, בעיות אפשריות והדרך להתמודד עימן, ועוד.

בכנס ישתתפו מומחים מובילים בתחומים.

בין הנושאים בהם נדון:
  • הערכת משקל חוה"ד בתביעות נזיקין וביטוח בעיני המגשר
  • אתגרים ייחודיים ודרכי התמודדות
  • חוות דעת נוירולוגית
  • בדיקת כשירות לצוואה והחלטות כלכליות
  • הבניית ההנמקה בחוות הדעת

נשמח לראותכם.

יו"ר הכנס:
ד"ר אבי רובינשטיין, עו"ד, משרד עו"ד רובינשטיין-יקירביץ