MEDICAL Expo שמחה להודיע על הכנס ה-16 לתרופות, התוויות וטכנולוגיות ברפואה בישראל.
הכנס יתקיים ב-5 ביולי במלון דניאל הרצליה בין השעות 08:30-15:00.

בכנס יוצגו הטיפולים המעודכנים ביותר במגוון מחלות. כמו כן יוצגו טיפולים חדשים והתוויות חדשות לטיפולים קיימים.

בכנס יתקיים פאנל  נושא: ועדת חריגים בקופות האם יש מקום למעבר לוועדה ארצית?                

בין הנושאים בהם נעסוק:

  • טיפול חדש בניורבלסטומה
  • חידושים בגישה לטיפול ב-ITP
  • גמילה מעישון: האם נכון להתנות מתן תרופות לגמילה בהשתתפות בסדנה
  • פלומה 2 עם עדכוני OS מפלומה 1              
  • כולסטרול
  • אי ספיקת לב                   
  • סרטן ריאות     
  • סוכרת
  • סרטן שלפוחית השתן                
  • microsatelite instability             

שמח לראותכם.

יו"ר הכנס:
ד"ר יואב קידר,

ראש מדור אישורי תרופות וטכנולוגיות, חטיבת הקהילה, מאוחדת