MEDCAL Expo שמחה להודיע על כנס המנהלים ומנהלי המרפאות בקופות החולים.
הכנס יתקיים ביום שישי ה-1 באפריל במלון דניאל הרצליה.

ניהול מרפאה הינו תפקיד בעל השלכות חשובות, והוא משלב מיומנויות, כישורים ונסיון מתחומים רבים. בכנס זה יוצגו נושאים הקשורים לתחום הניהול מחד גיסא, ולתחום הרפואה מאידך גיסא.  

מנהלי מרפאות נדרשים לתמרן בעבודתם בין ניהול מוסד בריאות לבין הקפדה על מתן טיפול רפואי איכותי וראוי. בשונה מניהול עסק בתחום אחר, ניהול מרפאה הינו תפקיד בעל השלכות חשובות, לעתים בלתי הפיכות, והוא משלב מיומנויות, כישורים ונסיון מתחומים רבים.

כנס זה, המיועד למנהלים ומנהלי מרפאות בקופות החולים, יעסוק בהיבטים מגוונים הכרוכים בעבודת המנהל: היכולת להנהיג מוסד רפואי, הצלחת קיום הרצף הטיפולי בין בית החולים והמרפאה בקהילה, התגייסות המרפאה הקהילתית למען שיפור הבריאות ואיכות החיים של האוכלוסיה המקומית, ההתמקדות במטופל והצבתו במרכז תהליך הטיפול, ועוד.

בנוסף, יוצגו במהלך הכנס עדכונים בטיפול במחלות ותסמונות שונות, בהתאמה למסגרת הקהילה.

בין הנושאים בהם נעסוק:

  • מנהיגות רפואית
  • התגייסות המרפאה בקהילה לגמילה מעישון     
  • עדכונים בנוגדי הקרישה החדשים - שמים את המטופל במרכז                           
  • COPD - טיפול מותאם אישית במרחיבי סמפונות          
  • ההשפעות של הרצף הטיפולי בכאב ולחץ דם בין בתי חולים לקהילה: האם הצלחנו?
  • אינסולין בזאלי - המצוי והרצוי                                                   
  • הגישה המולטיפאקטוריאלית בטיפול בסוכרת מסוג 2                                         
  • בטיחות קרדיווסקולרית של מעכבי SGLT2 - מה חדש? 


יו"ר הכנס:
ד"ר ברוך יצחק, מומחה ברפואת משפחה, רכז סוכרת, שירותי בריאות כללית מחוז    חיפה