MEDICAL Expo שמחה להודיע על הכנס לעדכונים בנוירולוגיה ובפסיכיאטריה.
הכנס יתקיים ב-9 בנובמבר 2016 במלון דניאל הרצליה בין השעות 08:30-15:00.

הכנס עוסק בנקודות ההשקה שבין הנוירולוגיה והפסיכיאטריה ובהשפעה ההדדית של שתי דיסציפלינות אלו.

במהלך הכנס נדון בסוגיות שונות הבאות לידי ביטוי בעבודת הפסיכיאטר והנוירולוג ונציג תמונת מצב מעודכנת של הטיפול במחלות נוירולוגיות ופסיכיאטריות שונות. כמו כן נעסוק בקשר שבין נפש וגוף ובהשפעתו על הטיפול הפיזי.

בין הנושאים בהם נעסוק:

  • אתולוגיה, חקר המוח ושאלת התודעה בבע"ח
  • דמנציה עם גופיפי לוי
  • תסמונת טוראט כמחלת מודל
  • האם הסימפטומים הבסיסיים של סכיזופרניה הם פסיכוזה, או סימפטומים שליליים וירידה קוגנטיבית?
  • פסיכוזה כמחלה אוטואימונית
  • הפסיכואנליזה כמדע
  • איכות חיים רוחנית ותחלואה נוירו פסיכיאטרית
  • מה ניתן ללמוד על פעולות המח מרישום תאים בודדים?

בין המרצים אשר ייטלו חלק בכנס:

פרופ' עמוס קורצ'ין, פרופ' יורם גוטפרוינד, ד"ר תמרה שיינר, פרופ' אלן אפטר, פרופ' מיכאל דוידסון, פרופ' יואב צ'פמן, פרופ' יורם יובל, ד"ר יקיר קאופמן, ד"ר יצחק פריד

נשמח לראותכם!

יו"ר הכנס: פרופ' עמוס קורצ'ין, החוג לנאורולוגיה, בית הספר לרפואה, אוניברסיטת ת"א