,MEDCAL Expo שמחה להודיע על כנס אחיות אונקולוגיה שיתקיים ב-5.3 במלון דן פנורמה ת"א.

הטיפול בחולה האונקולוגי מתבסס במידה רבה על תפקודה של האחות, בין אם מדובר במעקב המתבצע על ידי האחות לצורך מניעת החמרה וסיבוכים, קיום רצף טיפולי או מתן טיפול פליאטיבי. אחות האונקולוגיה הממלאה את תפקידה על הצד הטוב ביותר, ממזגת  בעבודתה מקצועיות, אמפתיה ואינטיליגנציה רגשית גבוהות.

בכנס זה נעסוק במחלת הסרטן, בתפקיד האחות בטיפול בחולה האונקולוגי ובכלי העזר הטכנולוגיים המסייעים לחולה ולאחות.

בין הנושאים אשר יוצגו:

  • גנטיקה וסרטן
  • מיניות וסרטן
  • דיון: רצף טיפול בחולי סרטן השד
  • מעקב אחות אחר החולה האונקולוגי
  • הטיפול הפליאטיבי בחולי סרטן ע"פ מודל Integrated, Individually Tailored Model
  • כללית לידיעתך
  • המוקד האונקולוגי המקוון - "צעד לשיפור ושימור הרצף הטיפולי"

נשמח לראותכם.

יו"ר הכנס:
מלי קושא, מנהלת פיתוח עסקי, מוקד אחיות, הנהלה ראשית, כללית