,MEDICAL Expo שמחה להודיע על כנס אחיות פצעים שיתקיים ב-5 במרץ במלון דן פנורמה ת"א.

הטיפול היעיל בפצע מתחיל באבחון מדויק וממשיך במתן טיפול המנוהל בצורה אחראית ורציפה, בהתאם לסוג הפצע.

מטרת כנס זה הינה להציג גישות וטכנולוגיות חדשות בתחום אבחון, ריפוי ומעקב אחר הפצעים, להציע אופנים לניהול הטיפול בהתאמה אישית לחולה ולקדם את רמת הידע של האחות – המטפלת בפועל בחולה.

בין הנושאים בהם נעסוק:

מושב 1: ניהול הטיפול בפצעים מורכבים; הכנת מיטת הפצע - הטריות - יתרונות וחסרונות; אבחון וטיפול בזיהום בפצע

מושב 2: ;The effect of Hyperoxidized oil based medication on the healing process of stagnated chronic wounds כיב סוכרתי- אבחון וטיפול; אבחון כיבים אופייניים למחלת עור

מושב 3: טלרפואה-כלי עבודה משלים לאחות יחידת טיפולי בית; כאב ופצעים; ניהול הטיפול בחולה הזקן

נשמח לראותכם.

יו"ר הכנס:
ד"ר אביבה אבן זהב, יו"ר האיגוד הישראלי לריפוי פצעים ומנהלת מרכז אלצהיימר, ר"ג