MEDICAL Expoשמחה להודיע על  הכנס השנתי לטיפול בפצעים לסיעוד גריאטרי

פצעים כרוניים קשי ריפוי מהווים בעיה בעלת שכיחות הולכת וגוברת עם העלייה בתוחלת החיים. פצע שאינו מתרפא מוציא את החולה ממעגל העבודה
ודורש עזרה סיעודית. כאב הוא סימפטום נפוץ בפצעים, אשר עד לשנים האחרונות כמעט שלא זכה להתייחסות מקצועית. זאת, למרות ש-6 מתוך 10 חולים בעלי פצעים כרוניים סובלים מכאבים .

כנס זה יעסוק בטיפול וסיעוד גריאטרי, תוך התמקדות בטיפול בפצעים .
במהלך הכנס יוצגו עדכונים במניעה ובטיפול בפצעים קשי ריפוי, בכיבים ורידיים ובכאב המתלווה אליהם. כמו כן, יוצגו קווים מנחים לתזונה בגיל המבוגר וקווים מנחים לטיפול הסיעודי בסטומה .

בין הנושאים בהם נעסוק :

  • עקרונות הטיפול בפצעים
  • כאב ופצעים: הנחיות חדשות
  • הטיפול הפליאטיבי בפצעים
  • כיבים ורידיים: מניעה וטיפול
  • הנחיות לתזונת המבוגר
  • עקרונות הטיפול הסיעודי בסטומה

נשמח לראותכם.

יו"ר הכנס: 
ד"ר אביבה אבן זהב,
 מנהלת המרכז הישראלי לריפוי פצעים במרכז אלצהיימר