MEDCAL Expo שמחה להודיע על הכנס השנתי למחלות נדירות ולמחלות אונקולוגיות.
הכנס יתקיים ב-22 בפברואר 2017 במלון דיוויד אינטרקונטיננטל ת"א בין השעות 08:30-15:00.

הכנס מוקדש למחלות נדירות - מחלות הפוקדות מספר קטן של אנשים מתוך האוכלוסייה הכללית  ו"סובלות" במקרים רבים מחוסר מודעות כללית בציבור מחד גיסא, וממחסור בתקציבי מחקר ופיתוח מאידך גיסא - ולמחלות אונקולוגיות. במהלך הכנס נדון בגישות חדשות לטיפול במחלות, בתפירת הטיפול האישי למטופל, בשילובי תרופות מומלצים ובטכנולוגיות אבחון וטיפול מעודכנות.

בכנס יוצגו, בין היתר, נושאים אלה:

  • שילובים באימונותרפיה - איזה שילוב מנצח?
  • פרדיגמות חדשות בטיפול בסרטן ריאה מתקדם מסוג תאים לא קטנים עם מוטציה ב- EGFR
  • טיפולים בסרטן ראש צוואר
  • סרטן שחלה בחולות עם מוטציה ב-BRCA
  • מחלת דושן והתרופות המפותחות בתחום
  • מחלת גושה: אבחון, התמודדות ודרכי טיפול


במהלך היום נקיים בפאנל בנושא תרופות יתום ותרופות אולטרה יתום בהשתתפות נציגי מגזרים שונים בתחום הבריאות.


נשמח לראותכם.

יו"ר הכנס:
ד"ר יואב קידר, ראש מדור אישורי תרופות וטכנולוגיות, חטיבת הקהילה, מאוחדת