MEDICAL Expo שמחה להודיע על הכנס השנתי לסיעוד אונקולוגי.
הכנס יתקיים ב-24.2 במלון דיוויד אינטרקונטיננטל ת"א בין השעות 08:30-15:30.

עמיתים יקרים,

הכנס השנתי לסיעוד אונקולוגי יוצא לדרך זו השנה השלישית.

הכנס דן בסוגיות מרכזיות של איכות רצף הטיפול בחולי סרטן בישראל ומהווה במה להתעדכנות בחידושים ואתגרים העומדים בפני האחות בטיפול בחולי סרטן בכל שלבי הטיפול.

הכנס מיועד לכלל האחים והאחיות ושותפי התפקיד המטפלים בחולי הסרטן בכל אתרי הטיפול: קהילה, אשפוז, מוקדים ומכונים.

הכנס השנה שם דגש במרכזיות המטופל ורצף טיפול  ויכלול את הנושאים הבאים:

  • פאנל: האתגר ברצף טיפול בחולי סרטן במערכת הבריאות
  • Integrated care system
  • מדדים מדווחי מטופל - CANCER P.R.O
  • כאב מתפרץ ממקור סרטני 
  • חידושים באבחון ודימות השד
  • Choosing Wisely  -באונקולוגיה
  • הנחיות מקדימות וחמש המשאלות
  • סוף החיים במחשבה תחילה
  • אם אין אני לי מי לי-האתגר של היחיד מול המערכת

בין המרצים אשר ישתתפו בכנס:

ד"ר נעה-אפרת בן ברוך , גב' כלנית קיי, גב' לירון לוי, ד"ר איליה קגן, גב' בלה אליגולשוילי, ד"ר יוסף ולפיש
,  גב' ליאורה ולינסקי, ד"ר מירי סקלייר-לוי, גב' לריסה ראם, גב' הניה פרי-מזרה, מר גרי גרינשפן

הנכם מוזמנים להשתתף בכנס מיוחד זה,

נשמח לראותכם.

יו"ר הכנס:
מלי קושא,
מנהלת פיתוח עסקי, מוקד אחיות, הנהלה ראשית, כללית