MEDICAL Expo שמחה להודיע על כנס הדרום לטיפול בחולה האונקולוגי.
הכנס יתקיים ב-29 במרץ 2017 במלון לאונרדו אשקלון בין השעות 08:30-14:30.

מטרת הכנס הינה להציג את החידושים והעדכונים האחרונים באבחון ובטיפול במחלות אונקולוגיות, בבית החולים ובקהילה. במהלך הכנס יושם דגש על התאמת הטיפול למטופל ועל גישות מעודכנות בטיפול במחלות סרטן שונות. כמו כן נעסוק בטיפול בכאב ממקור סרטני.

בין הנושאים אשר יוצגו בכנס:

  • שינוי פרדיגמות בטיפול אונקולוגי
  • אימונותרפיה
  • ביומרקרים במעי גס גרורתי
  • סרטן ריאה מסוג תאים לא קטנים עם מוטציה ב-EGFR
  • טיפול ממוקד מטרה בסרטן כליה מתקדם
  • כאב מתפרץ ממקור סרטני
  • עדכונים בסרטן שד
  • עקרונות בסיסיים לטיפולי קרינה
  • הוספיס בית


בין המרצים:

ד"ר נועם אסנה, ד"ר חזי לוי, ד"ר סופיה מן, ד"ר רן צבר, ד"ר עזרא קודסיזדה, , ד"ר קרן רובינוב, פרופ' משה שפר.

נשמח לראותכם.

יו"ר הכנס:
ד"ר נעם אסנה, מנהל המכון האונקולוגי, המרכז הרפואי ע"ש ברזילי