MEDICAL Expo שמחה להודיע על כנס הדרום לעדכונים קליניים באונקולוגיה.
הכנס יתקיים ב-22.5 במלון לאונרדו באר שבע בין השעות 08:30-15:00.

מטרת הכנס הינה להציג את החידושים והעדכונים האחרונים באבחון ובטיפול במחלות אונקולוגיות, בבית החולים ובקהילה. במהלך הכנס יושם דגש על התאמת הטיפול למטופל ועל גישות מעודכנות בטיפול במחלות סרטן שונות, תוך התמקדות בחידושים בטיפול בסרטן ריאה וסרטן השד.

בין הנושאים אשר יוצגו בכנס:

  • אימונותרפיה- מנגנונים ואתגרים של רופאי המשפחה
  • חידושים תזונתיים בטיפול במטופל האונקולוגי
  • אופטימיזציה של הטיפול בסרטן שד מוקדם מסוג HER2 חיובי
  • עדכונים בטיפול בסרטן השד
  • עדכונים בטיפול בסרטן שד גרורתי                                                                   
  • חידושים באימונותרפיה בסרטן ריאה מסוג SCLC
  • פרדיגמת הטיפול בחולי סרטן הריאה מסוג ALK+ NSCLC
  • חידושים בטיפול בשלב 3 של סרטן הריאה 
  • חידושים בטיפול בסרטן שחלה

נשמח לראותכם.

יו"ר הכנס:   

פרופ' ניר פלד, מנהל המחלקה לאונקולוגיה, המרכז הרפואי סורוקה
ד"ר נעם אסנה, מנהל המחלקה לאונקולוגיה, המרכז הרפואי ברזילי