MEDICAL Expo שמחה להודיע על הכנס השנתי לרפואת ילדים בקהילה ובביה"ח

רופאי הילדים בקהילה ובבית החולים נדרשים להתמחות בתחומים רבים ואף בתת-תחומים. הדבר תקף במיוחד במקרים בהם מדובר במחלות שאינן שכיחות, במחלות המתבטאות בתסמינים המערבים מערכות גוף שונות, בטכנולוגיות חדשות אשר משפרות את איכות החיים וההיענות לקבלת תרופה, ובאופני מניעה של מחלות.

מטרת הכנס הינה להעשיר את הידע הקיים ולהציג עדכונים באבחון ובטיפול במחלות ותסמונות שונות, ביניהן:

  • IBD בעידן הטיפולים הביולוגיים
  • טיפולים חדשניים במחלת SMA
  • הטיפול בסוכרת מסוג 1 בקהילה בעידן משאבות אינסולין ואינסולינים חדשים
  • השפעת תזונה בילדות על בריאות במשך החיים
  • זיהומי עור שכיחים בילדים
  • התערבות קרדיאלית בחיים התוך רחמיים
  • שינה בריאה בילדים
  • המטוריה ופרוטאינוריה בילדים

 

נשמח לראותכם.

יו"ר הכנס: פרופ’ שמעון רייף, מנהל מחלקת ילדים, מרכז רפואי הדסה, ירושלים