MEDICAL Expo שמחה להודיע על הכנס השנתי לרפואת ילדים בקהילה ובביה"ח.

הטיפול הרפואי בילדים עוסק, מעבר לרפואה ראשונית, גם בהיבטים ייחודיים. רופאי הילדים בקהילה ובבית החולים, המהווים את הסמכות הרפואית הראשונה המאבחנת מחלות או חושדת בקיומן נדרשים, על כן, להתמחות בתחומים רבים ואף בתת-תחומים. הדבר תקף במיוחד במקרים בהם מדובר במחלות שאינן שכיחות או במחלות המתבטאות בתסמינים המערבים מערכות גוף שונות.

מטרת הכנס הינה להעשיר את הידע הקיים ולהציג עדכונים באבחון ובטיפול במחלות ותסמונות שונות, ביניהן:

  • CMV
  • בעיות פזילה
  • השימוש באקסום ברפואת ילדים
  • טיפול בפרכוסים
  •  Crying Baby
  • איוושות בילדים
  • זיהוי מוקדם של מחלות מטבוליות

 

נשמח לראותכם.

יו"ר הכנס: פרופ’ שמעון רייף, מנהל מחלקת ילדים, מרכז רפואי הדסה