MEDICAL Expo שמחה להודיע על הוועידה והתערוכה השנתית לרוקחים בישראל. 

מטרת הוועידה הינה להעשיר את הידע המקצועי של הרוקחים ולהעלות נושאים אקטואליים ומהותיים למקצוע הרוקחות בישראל, על כל הבטיו.

הוועידה מיועדת לכל הרוקחים בקהילה  ובתי החולים בישראל.

בין הנושאים שיוצגו בוועידה:

  • פרופ' יונתן הלוי, יו"ר ועדת סל התרופות, יציג את דעתו בנוגע למודל סל התרופות
  • מג"ר אלי מרום, סגן מנהל אגף הרוקחות, יציג נהלים ותקינה חדשים בתחום הייעוץ הרוקחי, המרשם הדיגיטלי ועוד
  • מג"ר דוד פפו, יו"ר הסתדרות בתי המרקחת הפרטיים, יציג את עמדת הסקטור הפרטי בנוגע לתקינה החדשה ולהחמרה המתוכננת בענישת רוקחים
  • ד”ר רוני ברקוביץ, סגן מנהל אגף האכיפה, משרד הבריאות, ידבר על מהות הפשיעה והפעילות משותפת של משרד הבריאות והמשטרה בהקשר זה
  • פרופ' ריאד אגברייה, מנהל ביה"ס לרוקחות באונ' בן גוריון, יציג את תכניתו לתואר שני ברוקחות קלינית בקהילה, בהקשר כולל לעתיד הרוקחות

 
כמו כן, יוצגו עדכונים וחידושים בנושאים קליניים ופרמקולוגיים.

 
נשמח לראותכם.

יו"ר הוועידה:
ד"ר דניאל כץ,
מנהל שירותי הרוקחות ורוקח ארצי, לאומית שירותי בריאות