MEDICAL Expo שמחה להודיע על הוועידה והתערוכה השנתית לרוקחים בישראל.

לאחרונה פורסם הרכב סל התרופות לשנת 2014 לאחר דיונים ממושכים, שמטרתם הרכבת רשימה מאוזנת ככל האפשר, אשר תענה ותיטיב עם מירב הצרכים והדרישות של אזרחי מדינת ישראל.כבכל שנה, ניתן מענה למגוון מחלות ותסמונות, בהתאם לשיקולים המורכבים המנחים את חברי הוועדה.

הרשימה כוללת עשרות תרופות וטכנולוגיות חדשות, חלקן נושאות בשורה של ריפוי והאחרות, מטרתן שיפור איכות החיים ורווחת החולה.

בוועידה זו יושם דגש על תרופות וטכנולוגיות אשר נכללו ברשימה הנכספת, חלקן אינן מוכרות עדיין לציבור הרוקחים, אשר יוכלו להתוודע ליתרונותיהן.

הנכם מוזמנים להתעדכן ולהתרשם.

יו"ר הוועידה:
ד"ר דניאל כץ, רוקח ארצי, לאומית שירותי בריאות