MEDICAL Expo שמחה להודיע על הוועידה השנתית לרוקחים בישראל.
הוועידה תתקיים ב-7 במרץ במלון דניאל הרצליה בין השעות 08:30-15:00.

מטרת הכנס היא להעשיר את הידע המקצועי של הרוקחים, להציג נושאים המצויים על סדר יומו של הרוקח ולהעלות למודעות סוגיות הכרוכות בעבודתו. בכנס זה נבחן את מעורבות הרוקח ותרומתו האפשרית לטיפול בחולה, בהיבטים שונים: הרוקח הקהילתי, עבודת הרוקח בעידן הדיגיטלי, הרוקח כשספק מידע לאוכלוסיה הגריאטרית ועוד. בנוסף, יוצגו עדכונים בתרופות וטיפולים חדשים.

בין הנושאים אשר יוצגו בכנס:

עבודת הרוקח:

  • הרוקח כמטפל בעידן הייעוץ והדיגיטל                                        

  • הרוקח כספק מתן מידע לאוכלוסיה הגריאטרית

  • תפקידו של הרוקח הקהילתי

  • הרוקח הקהילתי כמנחה סדנאות למניעה וטיפול במחלות

  • הרוקח כמחסן ובית המרקחת כמרכז בריאות 

טיפולים ותרופות חדשות:

עדכונים בטיפול בטרשת, באוסטאופורוזיס, בסוכרת ובאיזון סוכרת בהתייחס לתמותה קרדיווסקולרית.נשמח לראותכם.

 יו"ר הכנס: 

ד"ר ורדית קלמרו, יו”ר המערך הקליני, ארגון הרוקחות