BioEvents שמחה להודיע על הכנס הישראלי לתמרוקים 2013.

הכנס המקיף והרחב ביותר מסוגו יעסוק בהיבטים שונים הקשורים לפיתוח, ייצור, שיווק והפצת תמרוקים בישראל.

אורחת מיוחדת מפרטוגל:
Marta de Oliveira Ferreira,
General manager 
,InovaPotek
אשר תרצה בנושאים PIF (Product information file) , ו-Safety assessment


בין ההרצאות בכנס:

  • ננוטכנולוגיה בפורמולציות קוסמטיות
  • רגולציה חדשה לתמרוקים בישראל
  • GMP לייצור תמרוקים - סקירה ועדכונים
  • פטנטים וסימני מסחר בתמרוקים
  • התקנות הנוגעות לטיפול בשפכים של מפעלי תמרוקים
  • אחריות חברתית, פנים וחוץ אירגונית, בתעשייה
  • בניית מותג - מגמות עתידיות בענף הקוסמטיקה
  • מסנני קרינה
  • רגישויות ואלרגיה לתמרוקים

נשמח לראותכם בין באי הכנס.

יו"ר הכנס:

פרופ' שמעון בניטה, מנהל בית הספר לרוקחות והמכון למדעי התרופה, הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית
רינת בכר, מנהלת המחלקה לתמרוקים, אגף הרוקחות, משרד הבריאות

והוועדה המארגנת:
ד"ר דניאל כץ, ד"ר נורית הראל, ד"ר זאבי מאור, מגר' אלי מרום