MEDICAL Expo שמחה להודיע על כנס ירושלים לרוקחות.
הכנס יתקיים ב-30 בספטמבר במלון ענבל ירושלים בין השעות 15:00-19:30.

בכנס זה נציג נושאים המצויים על סדר יומו של הרוקח ונעשיר את הידע המקצועי של הרוקחים.

הכנס מתחלק לשני חלקים. בחלק הראשון נעסוק בפרמקוויג'ילנס בראי משרד הבריאות; נציג מרכז מידע תרופתי לבני 70 ומעלה ; ונעסוק במקומו של הרוקח הקליני בנפרולוגיה מניעתית בקהילה.

בחלק השני יוצג מידע מקצועי אודות מחלות והטיפול בהן: לוקמיה מילואידית כרונית - המחלה והטיפול המעודכן בה; חדשנות בטיפול באינסולין; מיילופיברוזיס - אפשרויות טיפול חדשות במחלה            

                       

נשמח לראותכם בין משתתפי הכנס.

יו"ר הכנס
שרה יאול, מנהלת רוקחות מחוזיתשירותי בריאות כללית מחוז ירושלים