MEDICAL Expo שמחים להודיע על הכנס המדעי ה-5 לרוקחות בישראל ע"ש מגר' אבי רז.
הכנס יתקיים ב-25 בנובמבר במלון לאונרדו סיטי טאואר ר"ג בין השעות 08:30-15:30.

הכנס יעסוק בתרומתו של הרוקח לתחום הרפואה בישראל בהיבט מקצועי, קליני ומעשי וכן בהיבטים שונים הכרוכים בעבודתו היומיומית של הרוקח - הרוקח מול המטופל הבודד, קידום המקצועיות באמצעות הדרכה שוטפת וכלי עזר לעבודה יום יומית.

במהלך הכנס נתמקד בנושאים הבאים:

חלקו של הרוקח בקידום שרותי הבריאות בישראל בהיבט המקצועי ותרומה של הדרכה מתוכננת לשיפור המקצועיות.

מערכות תומכות החלטה לרוקחים - יישומן בבית החולים, תובנות כתוצאה מיישומן, דוגמאות לתוצרים ואפשרויות שיפור בעתיד להגברת בטיחות הטיפול התרופתי.

רוקחות אישית  כפי שהיא מתבטאת בטיפול האישי והלימתו את ריבוי הקווים המנחים, תופעות לוואי של תרופות והתבטאותן בעור, רוקחות קלינית בבית המרקחת הקהילתי וטיפול תרופתי באישה ההרה.

נשמח לראותכם.

יו"ר הכנס:
פרופ' שמעונה יוסלסון-סופרסטין, מנהלת התוכנית ברוקחות קלינית התנסותית, החוג לרוקחות קלינית, מנהלת המדור ללימודי המשך, ביה"ס לרוקחות, האוניברסיטה העברית בירושלים
.