MEDICALExpo שמחה להודיע על כנס הרוקחים ה-2 לאזור הדרום.

הכנס מיועד לציבור הרוקחים ובמסגרתו יוצגו חידושים בטיפול התרופתי במגוון מחלות. כמו כן נעסוק בהיבטים נוספים הכרוכים בשימוש בתרופות, כמו תופעות לוואי, שימוש יתר והתאמת מינון מיטבי לחולה.

במהלך הכנס ייערכו שני מושבים:

מושב ראשון: תופעות לוואי מיניות של תרופות פסיכיאטריות; דיכאון עמיד והטיפול בו שימוש יתר בתרופות נוגדות דיכאון; תלסמיה ואופן הטיפול בה; ביוסימילר

מושב שני: אי ספיקת כליות- הגדרות וטיפול; טיפולים משלימים באי ספיקה: דרגות קושרי פוספטים והיפרפרתיארודיזם; תרופות נפרוטוקסיות והתאמת מינונים

נשמח לראותכם.

יו"ר הכנס:
עזר לוי, רוקח אזורי, מחוז דרום, שירותי בריאות כללית