MEDCAL Expo שמחה להודיע על כנס ירושלים ה-5 לרפואת משפחה וקהילה של האיגוד לרפואת משפחה.
הכנס יתקיים ב-11 ביוני 2014 במלון ענבל ירושלים.

במהלך הביקור אצל רופא המשפחה מצפה המטופל למצוא מזור לתחלואיו והתייחסות אמפתית ומכבדת לחששותיו. בכנס זה נעסוק בהיבטים מוסריים ואנושיים אשר באים לידי ביטוי בעבודת הרופא. ננפץ מיתוסים הקשורים בטיפול הרפואי, נתייחס לצורת הפנייה למטופל  המבוגר ולאיכות הטיפול בו ונסקור את נושא החולה הנוטה למות, על מורכבותו והבעיות שהוא מעורר.

בנוסף, נציג עדכונים וחידושים בטיפול בהרפס זוסטר, כאב אורטופדי וכאב אונקולוגי, יתר לחץ דם וסוכרת.

נשמח לראותכם.

יו"ר הכנס:
פרופ' אמנון להד,
ראש החוג לרפואת משפחה, ביה"ס לבריאות הציבור, האוניברסיטה העברית. מנהל המחלקה לרפואת משפחה, שירותי בריאות כללית, מחוז ירושלים  ויו"ר המועצה הלאומית לבריאות הקהילה