MEDICAL Expo שמחה להודיע על כנס אנדוקרינולוגיה וסוכרת של ההריון.

בקרב כ-7% מכלל הנשים ההרות מתגלה סוכרת במהלך ההריון. את הסוכרת ההריונית נהוג לחלק לסוכרת שהתפתחה או התגלתה לראשונה בהיריון ולסוכרת קדם הריונית.

בכנס זה נתמקד בשלושה תחומים - סוכרת הריונית (GDM ), אנדוקרינולוגיה של ההריון וסוכרת טרום הריונית על היבטיהם השונים - ונפרט את ההמלצות לטיפול ומעקב לפני, במהלך ולאחר הלידה בסוכרת ובמחלות הנלוות.

בין הנושאים אשר יוצגו בכנס:

  • ההמלצות החדשות של FIGO לניהול ואבחנה של סוכרת הריונית
  • הטיפול התרופתי בסוכרת הריונית: סוגיות בוערות
  • הטיפול באינסולין
  • הזווית הסיעודית
  • מעקב לאחרי לידה של נשים עם הסטוריה של GDM
  • תוכנית התערבות לאחר הלידה בנשים עם הסטוריה של GDM
  • הפרעות בתפקוד בלוטת התריס
  • תפקידו של המיקרוביום בהריון
  • מאזן הסידן בהריון ובתקופת ההנקה

כמו כן יתקיים פאנל בנושא הטיפול הרב צוותי בסוכרת הריונית וטרום הריונית.

נשמח לראותכם.

יו"ר הכנס:

ד"ר יואל טולדנו, אנדוקרינולוג בכיר, היחידה לרפואת האם והעובר, בי"ח לנשים ע"ש הלן שניידר, המרכז הרפואי רבין, פתח תקוה. מנהל מכון סוכרת, נתניה, מכבי שירותי בריאות

פרופ' משה הוד, מנהל היחידה לרפואת האם והעובר, בי"ח לנשים ע"ש הלן שניידר, המרכז הרפואי רבין, פתח תקוה