MEDICAL Expo שמחה להודיע על הכנס השנתי למניעה וטיפול בפצעי לחץ: מאחדים כוחות.
הכנס יתקיים ב-13 בפברואר 2018 במלון דן פנורמה ת"א בין השעות 08:30-15:00.

פצעי לחץ שלא מטופלים או שלא מטופלים נכון, עשויים לגרום לנזקים בלתי הפיכים. מטרת הכנס הינה להציג חידושים ועדכונים בריפוי פצעי לחץ ולקדם את רמת הידע של העוסקים בתחום זה. במהלך הכנס יוצגו טכנולוגיות מתקדמות וגישות חדשות למניעה וטיפול בפצעים.

בין הנושאים בהם נעסוק:

  • מניעת פצעי לחץ: חזיתות חדשות
  • פצעי לחץ כתוצאה משימוש במכשור רפואי: מנגנונים וגישות למניעה
  • פצעי לחץ ותזונה
  • פצעי לחץ ומבט על האוכלוסיה הזקנה וייחודה
  • קווים מנחים בינלאומיים לטיפול: כיצד נקבעו, ומה הלאה?
  • הפחתת ארעיות פצעי לחץ הנגרמים מ-IAD בחולים גריאטריים
  • חמצן מקומי בפצעים קשיי ריפוי: למי מתי ואיך

נשמח לראותכם.

יו"ר הכנס: 

פרופ' עמית גפן, פרופ' בהנדסה ביו-רפואית, אוניברסיטת תל אביב