הננו שמחים להודיע על הכנס השנתי לאיכות ורגולציה בפארמה 2017.
הכנס יתקיים ב-20 בפברואר 2017 במלון דיוויד אינטרקונטיננטל ת"א.

בכנס יוצגו עדכונים בנושא רישום תרופות ורגולציה בתחום התרופות בישראל. כמו כן נעסוק בנושאי אחריות, בקרת איכות ורגולציה של תרופות.

במהלך הכנס נעסוק בהרחבה בתיקון מס' 24 לפקודת הרוקחים: העבירות החדשות, אחריות פלילית של נושאי משרה בחברות תרופות לאור התיקון והיערכות חברות התרופות לתיקון.

כמו כן, נדון בנושאים הבאים:

  • חובת אספקה סדירה ושוטפת של תרופות
  • הסדרה של תכשירי תרפיות מתקדמות בישראל
  • רגולציה של תרופות במדינת ישראל – עבר, הווה ועתיד

נשמח לראותכם.

יו"ר הכנס:
עו"ד זוהר יהלום, ראש תחום רגולציה של טכנולוגיות בריאות ומדעי החיים, הרצוג פוקס נאמן עורכי דין