MEDICAL Expo שמחה להודיע על כנס The MEDICAL השנתי  לסל התרופות 2016.
הכנס הנערך זו השנה החמישית,  יתקיים ב-8 בספטמבר במלון דן פנורמה ת"א בין בשעות 08:30-15:30.

ועדת סל התרופות לשנת 2016 תצטרך להתמודד, כקודמותיה, עם שאלות אתיות לא פשוטות, תקציב לא מספק, לחצים כבירים מצד ארגונים וחולים ביקורת ציבורית, יהיו החלטותיה אשר יהיו. נדמה, שאין ועדה ציבורית נוספת בישראל אשר מעוררת בהתנהלותה ובהמלצותיה תגובות כה עזות.

בכנס זה, כבכל שנה, נלבן את הנושאים העיקריים המונחים על שולחן הוועדה.

קיבצנו את מיטב המומחים בתחומי הניהול והרפואה השונים, אשר ידונו במסגרת שלושה פאנלים שונים
בסוגיות מהותיות הקשורות לסל התרופות:

 • מקומן של ועדות החריגים ותקצוב לטיפולים למחלות יתומות
 • מעורבות גוברת של בתי המשפט בהחלטות ובמדיניות אישור תרופות באמצעות פסקי דין
 • נקיטת שיטת תקצוב התואמת את המגמות העתידיות של עלויות הטכנולוגיות הרפואיות                                                                                                              

כמו כן, יוצגו תרופות וטכנולוגיות חדשות אשר יוגשו השנה לוועדת הסל. ביניהן:

 • טיפול ב- SBS-IF        
 • טיפול באנטיקואגולנטים
 • טיפול ב-PTH 1-84 בהיפופאראתירואידיזם ראשוני קשה איזון
 • טיפול בפסוריאזיס קלה עד בינונית
 • ניטור ואבחון הפרעות קצב בחולי שבץ מוח
 • חידושים בטיפול בסרטן ערמונית גרורתי עמיד לסירוס             
 • טיפול בחולי הודג'קין לימפומה בתחום המיאלומה        
 • חידושים בטיפול ב-ALL                     
 • הטיפול בלוקמיה לימפוציטית כרונית           

נשמח לראותכם

יו"ר הכנס:

ד"ר צחי קציר, מנהל המחלקה לשימוש מושכל במשאבים, חטיבת הבריאות, מכבי שירותי בריאות