MEDICAL Expo שמחה להודיע על כנס עדכונים לתרופות החדשות בסל 2014.

לאחרונה פורסם הרכב סל התרופות לשנת 2014 לאחר דיונים ממושכים, שמטרתם הרכבת רשימה מאוזנת ככל האפשר, אשר תענה ותיטיב עם מירב הצרכים והדרישות של אזרחי מדינת ישראל. כבכל שנה, ניתן מענה למגוון מחלות ותסמונות, בהתאם לשיקולים המורכבים המנחים את חברי הוועדה.

הרשימה כוללת עשרות תרופות וטכנולוגיות חדשות, חלקן נושאות בשורה של ריפוי והאחרות, מטרתן שיפור איכות החיים ורווחת החולה.

בכנס זה יוצגו תרופות וטכנולוגיות אשר נכללו ברשימה הנכספת, חלקן אינן מוכרות עדיין לציבור הרופאים, אשר יוכלו להתוודע ליתרונותיהן.

נשמח לראותכם בין באי הכנס

יו"ר הכנס:
ד"ר דניאל כץ
ד"ר מורדי רבינוביץ'