MEDCAL Expo שמחה להודיע על כנס כללית לרופאי עור.
הכנס יתקיים ב-17 בינואר 2018 במלון דניאל הרצליה בין השעות 08:30-14:30.

מטרת הכנס הינה להציג בפני הרופאים בקהילה ובבתי החולים גישות וטכנולוגיות מעודכנות לטיפול במחלות עור שונות בילדים ובמבוגרים, ביניהן פמפיגוס, פטרת ציפורניים, מחלות ורידים ואחרות. בנוסף, נדון בחידושים בתחום הכירורגיה הדרמטולוגית, נציג מקרים מלמדים בסרמוסקופיה, נתאר את הטיפול במחלות עור בבריטניה מנקודת מבטו של רופא עור ישראלי, ונעדכן על המתרחש בתחום ניהול סיכונים בטיפול במחלות עור.

 בין הנושאים אשר יוצגו בכנס:

  • עדכון תרופות וניהול סיכונים ברפואת עור
  • רפואת עור בממלכה המאוחדת-חווית המשתמש של רופא ישראלי
  • חידושים בכירורגיה דרמטולוגית
  • דרמוסקופיה -עקרונות אבחנתיים ומקרים קליניים מייצגים
  • פמפיגוס- אפידמיולוגיה ותחלואה נלווית בישראל
  • הקשר בן שינויים עוריים ברגלים לבין מחלת וורידים
  • שיטות דגימה מתקדמות לפטרת הציפורניים

 

בין המרצים אשר ייקחו חלק בכנס:

פרופ' ארנון כהן, ד"ר קרן אור זהבי, ד"ר חלף קרידין, ד"ר דניאל ליכטנשטיין, ד"ר מירי קרנר, ד"ר יאיר גלילי, בן ברגר.


נשמח לראותכם.

יו"ר הכנס:
פרופ' ארנון כהן, מומחה ברפואת עור ומין, אפידמיולוג הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת בן גוריון