MEDICAL Expo שמחה להודיע על הוועידה השנתית לטיפול בפצעים .

הוועידה תתקיים ביום שני ה-3 ביוני במלון לאונרדו סיטי טאואר ר"ג.
 

הטיפול בפצע קשה ריפוי הינו רב מערכתי ומערב גורמי בריאות שונים.
גישות שונות הנמצאות בשימוש בשנים האחרונות, מאפשרות התאמת הטיפול באופן אישי למטופל.

בכנס זה יוצגו טיפולים מעודכנים בפצעים קשי ריפוי.
כמו כן נעסוק באופני ניהול המחלה על ידי החולה ומשפחתו ובאמצעים המערכתיים העומדים לרשותם.

בין הנושאים בהם נעסוק:

מושב 1: בחירת הטיפול לחולה עם פצע

 • יום במרפאת פצע
 • הגירסה האגרסיבית/שמרנית לטיפול
 • רופא פנימי וחולה פצע
 • טיפולי אנגיוגרפיה לשיפור זרימת הדם בחולים  בלתי נתיחים                 
 • דיון: התאמת הטיפול הייחודילכל חולה

מושב 2: ניהול ואחריות לטיפול – Case Manager

 • גישה רב-מערכתית למטופל פצע          
 • היחידה להמשך טיפול ועבודה עם חולי פצע
 • דיון: מי אחראי על הטיפול בחולה הפצע ומי למעשה מטפל בו?
 • חשיבות הטיפול המקומי במזהמי הפצע           
 • תזונה נכונה: מנגנון של ריפוי פצע ותזונה בהקשר של ארגינין ושמן דגים  - הפרדוקס
 • התמודדות החולה ומשפחתו עם המחלה

נשמח לראותכם.

יו"ר הכנס:
ד"ר רם אברהמי, כירורגית כלי דם, המרכז הרפואי בלינסון ומרפאת פצע ת.ל.מ, מרכז רפואי, רמת החי"ל, תל אביב