MEDICAL Expo שמחה להזמינך להשתתף בועידה השנתית לטיפול בפצע.
הוועידה תתקיים ב-12 ביולי במלון כפר המכביה ר"ג בין השעות 08:30-15:00.

השנה תכנית הכינוס מעניינית במיוחד ומחולקת ל-3 מושבים:

 מושב בתי חולים קהילה :

  • נציג  מודלים הפועלים במחלת פנימית המתמחה בטיפול בפצע סוכרתי
  • מרפאות פצע בקהילה – כיצד להעביר את הטיפול בצורה המיטבית
  • דילמות בקבלת החלטות בחולי דיאליזה

מושב מדע וחברות הזנק: 

  • מודל   תקשורת בין תאים"האינטרנטי התאי" .
  • תכשירים חדשים  וחברות הזנק
  • האפליקציות חדשות וכאלה שבפיתוח

מושב חזרה לשולחן העבודה:

  • 30 שנה בטיפול בפצעים-   האני מאמין
  • מינימל אינוויזיב  בטיפולי פצע
  • מודלים של פצעים נירופטיים.
  • ולבסוף דיון בהשתתפות מרצי הכנס ובהשתתפותכם בנושא קבלת החלטות במצבי קיצון של כשל טיפולימצפה לראותכם

ד"ר רם אברהמי, יו"ר הכנס